BEN / Créa

Benjamin Samson
Agent: Héléna Miléna

Date Created: October 7, 2019
# of models: 61

model
ALEXANDRA PEREZ

ALEXANDRA PEREZ
View full book

model
ALEXANDRA JANDELLE

ALEXANDRA JANDELLE
View full book

Height / 5'7
Bust / 34C
Waist / 27
Hips / 36
Inseam / 28
Shoes / 8
Hair / BROWN
Eyes / GREEN


model
ALAN

ALAN
View full book

Height / 6.1
Waist / 29
Inseam / 32
Shirt / 14
Shoes / 9
Hair / BROWN
Eyes / BROWN


model
Amelia B.

Amelia B.
View full book

model
Anthony Sauro

Anthony Sauro
View full book

Height / 6'1
Waist / 32
Inseam / 32
Suit / 36
Shirt / 14.5
Shoes / 9.5
Hair / BROWN
Eyes / BROWN


model
ANNISSA

ANNISSA
View full book

Height / 5.7
Bust / 32C
Waist / 24
Hips / 34,5
Shoes / 7,5
Hair / BROWN
Eyes / BROWN


model
ANNA S.

ANNA S.
View full book

Height / 6'0,5
Bust / 32B
Waist / 26,5
Hips / 39
Inseam / 25
Shoes / 9
Hair / BROWN
Eyes / GREEN


model
Anna D

Anna D
View full book

Height / 5'11
Bust / 32A
Waist / 25
Hips / 34
Shoes / 8.5
Hair / BROWN
Eyes / BROWN


model
Angelica

Angelica
View full book

Height / 5'11.5
Bust / 32b
Waist / 25.5
Hips / 35.5
Shoes / 9
Hair / blonde
Eyes / blue


model
ANTOINE BOUTIN

ANTOINE BOUTIN
View full book

Height / 6'
Waist / 28
Inseam / 32
Suit / 36
Shirt / 13.5
Shoes / 12
Hair / BROWN
Eyes / Brown


model
BASTIEN

BASTIEN
View full book

Height / 6'1
Waist / 32
Inseam / 30
Suit / 36
Shirt / 14,5
Shoes / 10
Hair / LIGHT BROWN
Eyes / BLUE GRAY


model
CAMEUS

CAMEUS
View full book

Height / 6'1
Waist / 33
Inseam / 32
Suit / 38
Shirt / 15.5
Shoes / 13
Hair / BROWN
Eyes / HAZEL


model
Carina

Carina
View full book

model
CHARLIE

CHARLIE
View full book

Height / 5'4,5
Bust / 32D
Waist / 25
Hips / 34,5
Shoes / 7,5
Hair / BLONDE
Eyes / BLUE


model
CAROLYN BOISVERT

CAROLYN BOISVERT
View full book

Height / 5.7
Bust / 32C
Waist / 25,5
Hips / 38,5
Shoes / 8
Hair / DARK BLOND
Eyes / BLUE


model
CATARINA

CATARINA
View full book

Height / 5'7
Bust / 32A
Waist / 23
Hips / 33,5
Shoes / 7
Hair / BROWN
Eyes / BROWN


model
Chloe Boyer

Chloe Boyer
View full book

Height / 5'10
Bust / 32C
Waist / 25,5
Hips / 38
Shoes / 9
Hair / BLONDE
Eyes / BROWN


model
Damian

Damian
View full book

Height / 6'2
Waist / 32
Inseam / 32
Shoes / 11
Hair / BROWN
Eyes / BLUE GREEN


model
Courtney

Courtney
View full book

Height / 5'6
Bust / 32D
Waist / 27
Hips / 34
Shoes / 10
Hair / BROWN
Eyes / HAZEL


model
Davina

Davina
View full book

Height / 5'11.5
Bust / 36B
Waist / 30,5
Hips / 46,5
Shoes / 10
Hair / BROWN
Eyes / BROWN


model
ELENA

ELENA
View full book

model
Dragon

Dragon
View full book

Height / 6'2
Waist / 34
Inseam / 33
Suit / 42
Shirt / 16
Shoes / 12
Hair / Brown
Eyes / Brown


model
Emilie

Emilie
View full book

Height / 5'10
Bust / 34B
Waist / 25
Hips / 37
Shoes / 9
Hair / DARK BROWN
Eyes / BROWN


model
Florence

Florence
View full book

Height / 5'9
Bust / 32-34B
Waist / 23
Hips / 36
Shoes / 8.5
Hair / DIRTY BLONDE
Eyes / BROWN


model
FIONA

FIONA
View full book

model
Jade

Jade
View full book

Height / 5'6
Waist / 25
Hips / 34
Shoes / 7
Hair / BLONDE
Eyes / BLUE


model
Helene

Helene
View full book

Height / 5'7
Bust / 32B
Waist / 26
Hips / 35,5
Shoes / 7.5
Hair / DARK BLOND
Eyes / HAZEL


model
Julien

Julien
View full book

Height / 6'2
Waist / 30
Inseam / 32
Shirt / 16
Shoes / 12.5
Hair / BROWN
Eyes / BROWN


model
Kevin Dossou

Kevin Dossou
View full book

Height / 6'2
Waist / 32
Inseam / 30
Suit / 38
Shirt / 16
Shoes / 12
Hair / BROWN
Eyes / BROWN


model
Kiana

Kiana
View full book

model
Kiara

Kiara
View full book

Height / 5'9
Bust / 32A
Waist / 24
Hips / 34
Shoes / 9
Hair / Brown
Eyes / Brown


model
LILYANNA

LILYANNA
View full book

Height / 5'7
Bust / 34B
Waist / 24,5
Hips / 35,5
Shoes / 8,5
Hair / LIGHT BROWN
Eyes / GREEN


model
Laura P

Laura P
View full book

Height / 5'8
Bust / 34C 36B
Waist / 32
Hips / 42
Shoes / 10
Hair / BLOND
Eyes / BLUE GREEN


model
Lucas T

Lucas T
View full book

Height / 6
Waist / 33
Inseam / 30
Suit / 40
Shirt / 16
Shoes / 10
Hair / BROWN
Eyes / HAZEL


model
MARVIN

MARVIN
View full book

Height / 6'3
Waist / 32
Inseam / 34
Suit / 38
Shirt / 14.5
Shoes / 12
Hair / BLACK
Eyes / BLUE/GREEN


model
Mark Antoine

Mark Antoine
View full book

Height / 6
Waist / 33
Inseam / 32
Suit / 35
Shirt / 15
Shoes / 12
Hair / LIGHT BROWN
Eyes / BLUE


model
Mariya

Mariya
View full book

Height / 5'7
Bust / 34B
Waist / 25
Hips / 35.5
Shoes / 9
Hair / BLONDE
Eyes / BLUE GREEN


model
Mary

Mary
View full book

model
Mathilde

Mathilde
View full book

model
Mathis

Mathis
View full book

Height / 5'10
Waist / 28
Inseam / 31
Suit / 33.5
Shirt / 14.5
Shoes / 9.5
Hair / BROWN
Eyes / BLUE


model
MAYA

MAYA
View full book

Height / 5'8
Bust / 32C
Waist / 26,5
Hips / 37
Shoes / 8-9
Hair / BROWN
Eyes / BROWN


model
MEGANE

MEGANE
View full book

Height / 5'6
Bust / 34C
Waist / 28
Hips / 37
Shoes / 8
Hair / DARK BLOND
Eyes / GREEN


model
MEGGAN

MEGGAN
View full book

Height / 5'9
Bust / 32A
Waist / 26
Hips / 36
Shoes / 9,5
Hair / BROWN
Eyes / BROWN


model
MILAINE

MILAINE
View full book

Height / 5'7
Bust / 36C
Waist / 36
Hips / 46
Shoes / 8.5
Hair / BLONDE
Eyes / BLUE


model
MIA

MIA
View full book

Height / 5'8
Bust / 32B
Waist / 25
Hips / 36
Shoes / 9
Hair / LIGHT BROWN
Eyes / BLUE


model
NAOMI

NAOMI
View full book

Height / 5'8
Bust / 34A
Waist / 28
Hips / 36
Shoes / 9
Hair / BROWN
Eyes / HAZEL


model
PAULINE

PAULINE
View full book

Height / 5.7
Bust / 32B
Waist / 24
Hips / 34,5
Shoes / 8
Hair / BLACK
Eyes / BROWN


model
Raquel

Raquel
View full book

model
Rayan

Rayan
View full book

Height / 6'0
Waist / 32
Inseam / 33
Suit / 40R
Shirt / 15,5
Shoes / 12
Hair / Dark Brown
Eyes / Green


model
Renee

Renee
View full book

Height / 5'10
Bust / 32C
Waist / 22.5
Hips / 35
Shoes / 7.5
Hair / BROWN
Eyes / HAZEL


model
Rian

Rian
View full book

Height / 5'8
Waist / 22
Hips / 34
Shoes / 7
Hair / CHATAIN
Eyes / BRUN


model
SAND

SAND
View full book

Height / 5'11
Bust / 34C
Waist / 26,5
Hips / 38.5
Shoes / 10
Hair / Brown
Eyes / Brown


model
SALMA

SALMA
View full book

Height / 5'10
Bust / 34B
Waist / 27
Hips / 37,5
Shoes / 10
Hair / DARK BLONDE
Eyes / BLUE


model
ROSIE

ROSIE
View full book

Height / 5'6
Bust / 32A
Waist / 24
Hips / 34
Shoes / 8-9
Hair / RED
Eyes / BLUE


model
SHANYA

SHANYA
View full book

Height / 5'7
Bust / 32A
Waist / 25
Hips / 36
Inseam / 32
Shoes / 8
Hair / BROWN
Eyes / BROWN


model
Zachary

Zachary
View full book

Height / 6
Waist / 28
Inseam / 32
Suit / 34
Shirt / 14
Shoes / 9
Hair / BLONDE
Eyes / BLUE


model
Yekta

Yekta
View full book

Height / 5'8
Bust / 32C
Waist / 27
Hips / 37,5
Shoes / 8.5
Hair / brown
Eyes / brown


model
XIN

XIN
View full book

Height / 6'1
Waist / 30
Inseam / 31
Suit / 37/38
Shirt / 14,5
Shoes / 10.5
Hair / BLACK
Eyes / BROWN


model
XAVID

XAVID
View full book

model
Zazie

Zazie
View full book

Height / 5'8
Bust / 32A
Waist / 25
Hips / 36
Shoes / 7.5
Hair / BLONDE
Eyes / BLUE GREY


model
Zhi

Zhi
View full book

Height / 5'9
Bust / 36B
Waist / 30
Hips / 42
Shoes / 9
Hair / DARK BROWN
Eyes / BROWN